FORMULARI DE SUGGERIMENTS / QUEIXES
* Camps obligatoris
Tipus de reclamació *
Dades personals de l'usuari:
Relació amb la facultat *
Nom i cognoms *
NIF*
Telèfon contacte *
E-mail de contacte *
El vostre suggeriment / queixa està relacionat amb:
Unitat Docent *
Categoria/Servei*
Àmbit*
Descripció queixa/suggeriment *

Les vostres dades seran incorporades al fitxer Base de dades de suggeriments i queixes de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, creat amb la finalitat de registrar, mantenir i explotar les dades per a l’elaboració de l’Informe anual de la gestió de suggeriments i queixes de la Facultat. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a medicina.digueu@uab.cat.

He llegit el text referent a la llei de protecció de dades esmentada anteriorment i estic d'acord.